• Aktualni dogodki

Kolesarjenje za vse – od sedaj v Rogaški Slatini

18. Maj 2023

Iz Nizozemske so 10. maja 2023 v Rogaško Slatino prispela prva posebna prilagojena kolesa. Namero za nakup koles, prilagojenih osebam z oviranostmi, so v mesecu februarju podpisali Občina Rogaška Slatina, Zavod Uvid, Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ODI Zgornje Posotelje ter Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko. Občina Rogaška Slatina je prispevala dobršen del sredstev za njihov nakup.
V Zavodu Uvid si ob podpori Občine Rogaška Slatina zadnji dve leti prizadevajo, da utečene prakse kolesarjenja iz drugih evropskih držav (Nizozemska, Belgija, Velika Britanija, …) pripeljejo v lokalno okolje in na ta način osebam s takšnimi in drugačnimi oviranostmi približajo možnost kolesarjenja. Z nakupom koles bo od sedaj osebam z oviranostmi omogočeno aktivno sodelovanje pri kolesarjenju kot obliki rekreativne aktivnosti, ki ima številne prednosti.
S poglobljeno analizo stanja na območju Slovenije so namreč v Zavodu Uvid ugotovili, da so gibalno ovirane osebe še vedno pogosto izključene iz aktivnosti, kot je kolesarjenje, saj so prilagojena kolesa težko finančno dostopna, tovrstna ponudba za invalide je skromna, prav tako pa se v družbi še vedno pojavljajo diskriminatorna prepričanja.
V Zavodu Uvid, ki je izvajalec osebne asistence za osebe z invalidnostjo, se zavzemajo za načelo enakih možnosti za vse. S pridobitvijo treh visokokakovostnih Van Raam koles je Občina Rogaška Slatina postala prva v Sloveniji, ki je podprla sistem, s katerim bo vožnja s kolesom omogočena vsem tistim, ki te možnosti do sedaj niso imeli.
Zavod Uvid prvotno delo nadgrajuje s sredstvi projekta Erasmus+ z naslovom INclusive Outdors for Disabled.