• Aktualni dogodki

Jože Okoren ostaja predsednik društva

19. Marec 2019

Jože Okoren je bil ponovno izvoljen za predsednika društva

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je volilni Zbor članov 18. marca 2019 pripravilo v društvenih prostorih. Po začetnih formalnostih sprejetju poročil in programa so člani zbora za predsednika društva ponovno izvolili Jožeta Okorna, za podpredsednico pa Martino Glavič. 
Člani zbora so izvolili tudi devet članov Upravnega odbora društva ter tri in dva  nadomestna člana Nadzornega odbora.
Podpredsednica društva Martina GlavičO delovanju in aktualnih dogodkih Zveze paraplegikov Slovenije sta prisotne seznanila predsednik Dane Kastelic in strokovna delavka Urška Rendulić. Oba sta  tudi pozitivno ocenila delovanje društva. Novi direktor Doma paraplegikov Pacug, Direktor Doma paraplegikov Pacug Marko FerlugaMarko Ferluga je članom zbora predstavil aktivnosti in novosti v letošnji sezoni ter skupinsko  obnovitveno rehabilitacijo v Pacugu. Udeležence je pogostil tudi z njihovo specialiteto – bakalar namazom in kozarcem malvazije. zbor-nm1Člani zbora so novega direktorja in njegovo vizijo lepo sprejeli. Kot gostja pa se je zbora udeležila predsednica Skupščine ZPS Mirjam Kanalec, ki je tudi predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine in vidna članica Sveta FIHO.
zbor-nm2Kljub »zimskemu« vremenu se je zbora udeležilo veliko članic in članov društva, ki so se po zaključku zadržali na družabnem srečanju.
Z glasbenim in pevskim nastopom so Zbor članov popestrili dijakinje in dijaki iz Dijaškega in študentskega doma Novo mesto.
Čestitkam vsem izvoljenim organom društva in uspešnemu delu se pridružuje tudi Zveza paraplegikov Slovenije