• Aktualni dogodki

Interaktivni turizem za vse

20. Februar 2019

Predstavitev interaktivnega turizma

Predstavitev projekta »Interaktivnega turizma za vse« je potekala 19. februarja 2019 v Zavodu Ars Viva v Podcerkvi in pomeni odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizma v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb, starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb in drugih ljudi s posebnimi potrebami. Hkrati bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za druge obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:0Udeleženci predstavitve
- povečanje dostopnost za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bodo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;
- dostopnost do izginjajoče - zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena. S tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije;
- z operacijo želijo doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih.

Več …