• Aktualni dogodki

Evropski teden mobilnosti 2021

21. September 2021

Letošnji Evropski teden mobilnosti (ETM) je pod geslom »Živi zdravo. Potuj trajnostno« potekal od 16. do 22. septembra 2021. V Sloveniji je aktivno sodelovalo rekordnih 84 občin. Letos slavimo hojo kot najbolj naraven in zdrav način potovanja. Če je le mogoče v naše vsakdanje obveznosti vpletemo hojo. Ob tej priložnosti so občine predstavile dosežke in trajnostne ukrepe na področju mobilnosti, kamor sodijo izboljšanje prometne varnosti, kolesarske infrastrukture, promocija javnega potniškega prometa in pešpoti.
V Ljubljani je ob 20-letnici na Ljubljanskem gradu potekal slovesen dogodek namenjen vsebinam trajnostne mobilnosti in podelitvi plaket vsem sedmim občinam, ki v ETM sodelujejo že dvajsetič – Mestna občina Celje, Mestna občina Koper, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Murska Sobota, Mestna občina Nova Gorica in Občina Gornja Radgona.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti je Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana s sodelovanjem treh invalidskih organizacij - Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in Ljubljanskim potniškim prometom tudi letos na Kongresnem trgu pripravil tradicionalni OVIRANtlon. Svet je s tem želel predstaviti in prikazati, s kakšnimi izzivi in težavami se gibalno ovirani, slepi in gluhi invalidi srečujejo v vsakdanjem življenju.
V prvem sklopu je Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine obiskovalcem predstavilo poligon, ki ga sestavljajo različno strme klančine in neprimerna rešetka z vhodom v manjši prostor. Obiskovalci so se z vožnjo z invalidskimi vozički na poligonu lahko praktično prepričali, kakšne preglavice nam povzročajo arhitekturne ovire in kako jih premagujemo. V drugem sklopu so spoznali komunikacijske ovire gluhih in naglušnih, na tretjem pa težave slepih in slabovidnih.
Ljubljanski potniški promet je predstavil nizkopodni mestni avtobus, opremljen s pregibno klančino za vstop in izstop potnikov na invalidskih vozičkih. S tem so lahko tudi tisti invalidi, ki prevoze z zelenci še ne koristijo, praktično spoznali ta način javnega prevoza. Ob tem naj omenimo, da invalidi zase in spremljevalca lahko koristijo brezplačno urbano.
Evropski teden mobilnosti bo zaključen 22. septembra z Dnevom brez avtomobila.