• Aktualni dogodki

Do nadomestila za invalidnost upravičeni tudi (mlajši) invalidi

16. Marec 2023

Vse naše člane, ki imate v teku postopek za izplačilo neizplačanega nadomestila po Zakonu o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost – ZINNI, obveščamo, da smo imeli uspešen primer, ko je bilo našemu članu priznano nadomestilo za invalidnost za ves čas šolanja, čeprav je zanj zaprosil že med šolanjem in ne šele po končanem šolanju, kot je to bilo običajno.
Zakon namreč kot pogoj za izplačilo tega nadomestila določa, da oseba nadomestila ni prejemala v času rednega šolanja (zaradi napačnih informacij centrov za socialno delo) in da ga je pridobila šele po končanem šolanju. V konkretnem primeru je član nadomestilo prejemal že del obdobja šolanja in mu zato center za socialno delo izplačila za preostalo obdobje ni odobril. V pritožbenem postopku, kjer je utemeljenost naših razlogov potrdil tudi Zagovornik načela enakih možnosti, je ministrstvo odločilo drugače in nadomestilo priznalo tudi za preostalo obdobje šolanja.
Vsem članom, ki ste morda v podobni situaciji – da imate torej še v teku postopke za izplačilo neizplačanega nadomestila (po Zakonu o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost – ZINNI) in ste nadomestilo prejeli delno tudi v času šolanja, svetujemo da se sklicujete tudi na stališče Zagovornika načela enakost (pojasnilo št. 0702-212/2022/3 z dne 21. 12. 2022) in vztrajate pri izplačilu tudi za čas od začetka šolanja dalje. Za dodatno pravno pomoč se obrnite na naše strokovne službe.
Matej Verbajs