• Aktualni dogodki

Delovno srečanje s predstavniki društev

25. Januar 2019

Delovni posvet v prostorih Zveze

Zveza paraplegikov Slovenije je 25. januarja 2019 v svojih prostorih s predsedniki in predstavniki pokrajinskih društev, pripravila delovni posvet. Na posvetu so obravnavali tri pomembne točke.
Najprej so se seznanili s projektom SOPA(Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola). Predaval je Matej VerbajsProjekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, njegov osnovni namen pa je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice.
Prevozi; brez prevozov paraplegikov in tetraplegikov bi bili okrnjeni vse drugi programi, tako pri Zvezi kot pri vseh pokrajinskih društvih, zato je nujno potrebno sofinanciranje s strani Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij. Poleg tega opravljamo tudi številne prevoze, ki so v pristojnostih drugih.
O statusu v javnem interesu na področju socialnega varstva  je udeležence posveta seznanil Matej Verbajs.