• Aktualni dogodki

Delovni sestanek vodij dejavnosti

20. September 2021

Zveza paraplegikov Slovenije je 20. septembra 2021 pripravila delovni sestanek vodij dejavnosti, ki so se ga udeležili vodja športa Gregor Gračner, vodja kulturnih dejavnosti Metod Zakotnik, za informativno dejavnost pa urednica glasila Paraplegik Barbara Slaček. Delovni posvet je zaradi odsotnosti strokovne delavke na področju programov Zveze Barbare Palčec vodil predsednik Zveze Dane Kastelic.
Vodje dejavnosti so najprej na svojih področjih pregledali opravljene naloge in delo v prvih dveh triadah letošnjega leta ter za to obdobje pripravili poročila. Koronavirus je tudi pri teh dejavnostih okrnil ali kako drugače vplival na organizacijo in izvajanje aktivnosti in dogodkov. Pri športnih aktivnostih smo morali številne dogodke prestaviti v mesec maj, junij in avgust, kar je povzročilo veliko zgoščenost ter težave pri organizaciji in izvedbi.
Vodja športa Gregor Gračner je poudaril, da se je že v letu 2020 v mesecu marcu športna dejavnost popolnoma ustavila. S tem pa so se začele težave kako vse športnike reaktivirati, s čemer se soočajo še danes. Tudi zimska sezona 2020/21 ni bila s covid situacijo nič prijazna, imeli so kar nekaj težav s sprotnim in konstantnim popravljanjem urnikov. Ne glede na to pa vodja športa priznava, da so bile vse športne dejavnosti z izjemo smučanja, tenisa in namiznega tenisa, razmeroma uspešno izvedene. Gračner je še poudaril, da si želi pri članih in uporabnikih programov preveriti koliko škode (predvsem na zdravju, fizični formi in pripravljenosti) je ta »neaktivnost« pustila.
Tudi pri izvedbi kulturnih dejavnosti so se morali prilagoditi trenutnim razmeram ter likovne kolonije in razstave pripraviti v času, ko so dane razmere to dovoljevale, vendar je bil plan v veliki meri realiziran. Organizirali so dejavnosti: Semiška vigred, likovno kolonija »Istrsko poletje 2021«. Planira se še oktobrska likovna kolonija »Belokranjska jesen«. Odpadla pa je likovna delavnica v sklopu kulturnega praznika, 8. februarja. Pri Zvezi likovnih društev Slovenije so sodelovali na natečaju (grafike in osnovne tehnike), od teh sta bili dve grafiki razstavljeni in ena je prejela certifikat (Ljudmila Novak).

Naše glasilo Paraplegik pa je kljub Covidu-19 izšlo po programu, s tem da sta bili zaradi odpadlih ali prestavljenih dogodkov prvi dve številki nekoliko skromnejši. Na čebele Koronavirus seveda ni vplival, zato pa so se v naši čebelarski sekciji že drugo leto zapored soočili z izredno slabo čebelarsko sezono in posledično morali čebelam nuditi posebno skrb in dodatno hranjenje. Urednik spletne strani je v poročilu predstavil nekaj novosti pri statičnih vsebinah in številu ter pomembnosti novic ki smo jih v tem obdobju objavili.
V nadaljevanju sestanka so vodje predstavili nadaljevanje dejavnosti na svojih področjih do zaključka leta 2021.
Po predlogih in razpravi so sprejeli tudi okvirni program dela za leto 2022.