• Šport

Delovni sestanek športnih referentov za novo tekmovalno sezono

7. November 2023

V prostorih gostišča Zajčja Dobrava so se 7. novembra 2023 na delovnem sestanku zbrali športni referenti iz vseh pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Delovni sestanek je pred novo tekmovalno sezono vodil vodja športa pri Zvezi Gregor Gračner.
Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je povedal, da je šport ena izmed najbolj reprezentativnih dejavnosti naše organizacije. Hkrati je omenil fundacijo FIHO, ki premalo sredstev namenja za šport. Za konec je vsem športnicam in športnikom zaželel uspešno novo sezono.
V nadaljevanju sestanka so do besede prišli vodje športnih panog, ki so poročali o minuli tekmovalni sezoni. Vsi so poudarili, da je bila zelo uspešna in, da je potekala po začrtanem urniku. Pri atletiki je bil predlog, da se v bodoče pred vsakim tekmovanjem tehta kije.
Sledilo je poročilo o odlični organizaciji in izvedbi 54. Hrovatinovega memoriala, ki ga je soorganiziralo Društvo paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja. Poročal je vodja atletike Janez Hudej in v poročilu omenil, da se je tekmovanja udeležilo sedem ekip, vsega skupaj 80 športnikov od tega kar 54 slovenskih, ki so tudi vsi tekmovali. 55. Hrovatinov memorial bo v letu 2024 soorganiziralo Društvo paraplegikov Gorenjske.
Za tem je o udeležbi športnikov paraplegikov in tetraplegikov na državnih, mednarodnih in svetovnih tekmovanjih poročal strokovni sodelavec Zveze ŠIS-SPK Žiga Kobaševič. Poudaril je, da so športniki pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije, krovno športno organizacijo - Zvezo ŠIS-SPK na omenjenih tekmovanjih uspešno zastopali.
Gregor Gračner je pri udeležbi članov na mednarodnih tekmovanjih povedal, da je nekaj novih športnikov vstopilo v mednarodno konkurenco, poudaril je tudi, da je vidno opažen napredek. Pripomnil je tudi, da je nujno potrebno priložnosti dajati predvsem mladim obetavnim športnikom.
Po končanem poročanju za minulo sezono so udeleženci usklajevali in pripravljali tekmovalni urnik 2023-2024. Pripraviti tako obsežnega urnika je bilo zelo zahtevno.
Uskladiti je bilo treba vsa ligaška tekmovanja s po tremi ali štirimi krogi (atletika, košarka, kegljanje, streljanje, športni ribolov, šah), tekmovanje v Regionalni NLB Wheel ligi, mednarodna tekmovanja, svetovna in državna prvenstva, ki jih organizira Zveza za šport invalidov Slovenije in različna društvena tekmovanja ter športna srečanja
. Določiti je bilo potrebno še nosilce oz. soorganizatorje posamičnih tekmovanj in prizorišča.
Ko bo urnik dokončno potrjen, ga bomo vnesli v koledar dogodkov na spletni strani Zveze paraplegikov Slovenije.