• Aktualni dogodki

Delovni sestanek športnih referentov

21. Oktober 2022

V Gostilni Zajčja Dobrava so se 21. oktobra 2022 na delovnem sestanku sestali športni referenti vseh devetih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Delovni posvet je pred tekmovalno sezono 2022-2023, vodil vodja športa pri Zvezi Gregor Gračner.
Za tem so vodje športnih panog poročali o minuli tekmovalni sezoni. Povedali so, da je bila zelo uspešna in je potekala po začrtanem urniku. Poudarili pa so, da je v bodoče potrebno določiti sistem kako potencialne vrhunske parašportnike spraviti v ospredje.
V nadaljevanja sestanka je o udeležbi športnikov paraplegikov in tetraplegikov na državnih, mednarodnih in svetovnih tekmovanjih poročal strokovni sodelavec Zveze ŠIS-SPK Žiga Kobaševič. Poudaril je, da so športniki pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije, krovno športno organizacijo - Zvezo ŠIS-SPK na omenjenih tekmovanjih uspešno zastopali.
Sledilo je poročilo organizaciji in izvedbi 53. Hrovatinovega memoriala. Poročal je vodja atletike Janez Hudej in v poročilu omenil, da se je tekmovanja udeležilo kar rekordnih sedem ekip, vsega skupaj 68 športnikov od tega 48 slovenskih. Dodal je še, da je v prihodnje pomembo, da se Hrovatinovega memoriala udeležuje večje število domačih atletinj in atletov.
Financiranje ter določitev izvedbe tekmovanj je športne referente seznanil vodja športa Gregor Gračner, nato pa so udeleženci sestanka usklajevali in pripravili tekmovalni urnik za sezono 2022-2023. Usklajevanje obsežnega tekmovalnega urnika za letošnjo tekmovalno sezono je bilo dokaj zahtevno. Uskladiti je bilo treba vsa ligaška tekmovanja s po tremi ali štirimi krogi (atletika, košarka, kegljanje, streljanje, športni ribolov, šah), tekmovanje v dveh skupinah v Regionalni NLB Wheel ligi, mednarodna tekmovanja, svetovna in državna prvenstva, ki jih organizira Zveza za šport invalidov Slovenije in različna društvena tekmovanja ter športna srečanja. Določiti je bilo treba še nosilce oz. soorganizatorje posamičnih tekmovanj in izbrati objekte, kjer bodo tekmovanja potekala. Poleg tega bo večina tekmovanj potekalo ob vikendih, kar povzroči še bolj zgoščen urnik. Ko bo urnik usklajen, ga bomo vnesli v koledar dogodkov na spletni strani Zveze.