• Šport

Delavnica organiziranja in vodenja športa v lokalnih društvih Zveze

12. December 2021

Neskromno lahko zatrdimo, da tako dobro kot imamo šport organiziran pri Zvezi paraplegikov Slovenije, ga nima nobena druga invalidska organizacija. Toda zakaj ne bi bil še boljši? Spomnimo, da imajo naši športniki 26 paralimpijskih medalj, kar predstavlja več kot polovico vseh medalj slovenskih športnikov invalidov na paralimpijskih igrah.
Namen delavnice, ki je potekala 8. decembra 2021 v prostorih zveze, je bil, da bi predvsem novim vodjem športa v lokalnih društvih paraplegikov z nasveti in primeri dobrih praks pomagali k boljši organiziranosti in izvedbi programa športa paraplegikov.
Delavnico sta vodila vodja atletike Janez Hudej in vodja športa pri Zvezi Gregor Gračner, razdeljena pa je bila na tri tematske sklope:
1. Model uspešnega vodenja športa v lokalnih društvih
V okviru tega sklopa je bil predstavljen model vodenja športa, ki je na dolgi rok prinesel odlične rezultate, tako v številu udeležencev, kakor tudi v rezultatih. Vodja športa vodi skupino panožnih referentov, ki so zadolženi za eno ali dve panogi. Izpostavljena je vloga predsednika, vloga vodje športa in panožnih referentov ter motivacija in pridobivanje večjega števila uporabnikov.
Program Šport paraplegikov je eden od najpomembnejših posebnih socialnih programov, zato mora biti vodja športa desna roka predsednika. Žal, se dogaja, da velikokrat kar predsednik društva prevzema delo vodij športa.
Predstavljen je bil tudi primer poročanja uporabnikov, prostovoljcev, končnih poročil in evalvacije programa. Ob tem so prisotni izrazili željo, da bi jim nekdo pri tem pomagal oz. da bi pripravili predlog enotnega poročanja programa.
2. Športna oprema, športni objekti in financiranje
Za kvalitetno izvajanje športa paraplegikov višina sredstev, ki jih prijemajo lokalna društva, za program ne zadostujejo. Posebej velik problem za paraplegike in tetraplegike predstavljajo enormno visoki stroški specialne opreme, kot so ročna kolesa, košarkarski vozički, monoskiji, hitrostni vozički itd. Društva si poskušajo pomagati na različne načine z različnimi medijskimi akcijami, sponzorji in donatorji in sofinanciranem na podlagi občinskih razpisov. Podprta je bila tudi ideja o bazi rabljene opreme, ki ni več v uporabi in bi jo lahko društva odstopila ali posodila tistim, ki bi jo potrebovali pa je nimajo.
3. Organizacija tekmovanj
V naši organizaciji je zgodovina prirejanja različnih tekmovanj dolga. Na delavnici so bile predstavljene vrste tekmovanj in osnove organiziranja tekmovanj. Ob tem so bila zastavljena različna vprašanja, predvsem tistih, ki se s to vrstnim delom srečujejo prvič.