• Aktualni dogodki

Dane Kastelic ostaja predsednik Zveze

20. Avgust 2020

Prva redna seja z volilno Skupščino Zveze paraplegikov Slovenije
V prostorih Doma paraplegikov Pacug je 20. avgusta 2020 potekala prva redna seja Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, na njej pa so delegati pokrajinskih društev za mandatno obdobje 2020-2024 izvolili tudi organe upravljanja Zveze. Sejo je s pozdravnim nagovorom odprla dosedanja predsednica Skupščine Mirjam Kanalec, nato pa je po razrešitvi organov upravljanja vodenje prevzel najstarejši član Skupščine Slavko Bračič.
Kandidacijska komisija, ki jo sestavlja po en član vsakega društva, se je sestala že 22. julija 2020, ko je evidentirala prispele kandidature, sestavila kandidatne liste, pripravila vse potrebno za nemoten potek volitev na Skupščini in za predsednika komisije izvolila Mirka Sintiča iz DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Kandidacijska komisija je do zakonitega roka prejela kandidature vseh devetih lokalnih društev. Za predsednika Skupščine kandidirata dva kandidata, za podpredsednika Skupščine trije, za predsednika Zveze eden, za podpredsednika Zveze dva, za člana Nadzornega odbora pet, za člana Disciplinske komisije pet, za člana Statutarne komisije štirje, za člana Kandidacijske komisije pa devet kandidatov.
Po poročilu predsednika Kandidacijske komisije Mirka Sintiča je sledilo konstituiranje nove Skupščine (po trije kandidati iz vsakega društva Zveze), s potrditvijo članov Upravnega odbora Zveze in Kandidacijske komisije. Predsedniki lokalnih društev najbolje poznajo delovanje svojih društev, zato bodo: Mirjam Kanalec, Boris Klep, Matej Lednik, Peter Robnik, Jože Okoren, Matej Gruden, Benjamin Žnidaršič, Damjan Hovnik in Stanko Novak tudi v prihodnje sodelovali v izvršilnem organu Zveze. Upravni odbor bo vodil predsednik Zveze Dane Kastelic.
V osrednji točki dnevnega reda je Volilna komisija (Mirko Sintič, Boris Hebar, Srečko Petkovšek) pričela s tajnimi volitvami organov upravljanja Zveze paraplegikov Slovenije za mandatno obdobje 2020 – 2024. Delegati pa so z glasovanjem določili, da volitve za predsednika Zveze in njegovega namestnika ter predsednika Skupščine, potekajo javno. Še prej pa so kandidati za delovanje v organih upravljanja delegatom predstavili svojo vizijo pri delu v naslednjem mandatnem obdobju.
Najvišji organ – Skupščino Zveze bo v prihodnje vodil Peter Robnik – DP Gorenjske (21 glasov), njegova namestnica je Martina Glavič – DP Dolenjske, Bele Krajine in Posavja (16 glasov). Po izvolitvi je vodenje Skupščine prevzel novoizvoljeni predsednik Peter Robnik in se delegatom zahvalil za zaupnico. Dodal je, da bo vložil vse napore, da bo Skupščina v dobrobit članov delovala na najvišjem nivoju.
Na krmilu Zveze ostaja Dane Kastelic - DP ljubljanske pokrajine, ki je bil soglasno izvoljen (26 glasov). Ob tej priložnosti je predstavil svoje delovanje od leta 2016 podal program za prihodnje mandatno obdobje, kiso ga delegati prav tak soglasno potrdili. Njegov namestnik bo ponovno Damjan Hovnik - DP Koroške (17 glasov), Nadzornemu odboru bo predsedoval Janez Hudej - DP jugozahodne Štajerske (20 glasov), Disciplinski komisiji Franc Ivenčnik DP jugozahodne Štajerske  (22 glasov), Statutarni komisiji pa Borut Sever DP ljubljanske pokrajine (24 glasov). Ob tem naj pojasnimo, da je pri Nadzornem odboru in komisijah predsednik postal tisti kandidat, ki je ob izvolitvi prejel največ glasov.
Po volitvah je strokovna delavka Zveze Urška Rendulić predstavila obsežen program dela ZPS za letošnje leto, ki je že več kot polovica realiziran in v določenih segmentih presežen. Med drugim je med posebnimi socialnimi programi omenila: Obnovitveno rehabilitacijo, Prilagajanje grajenega okolja, Osebno asistenco do 30 ur, Šport paraplegikov, Izobraževalno in kulturno dejavnost ter Spodbujanje socialne vključenosti.
Podrobno razčlenjen Poslovni načrt Doma paraplegikov Pacug je Skupščini razgrnil direktor doma Marko Ferluga. Vsebinski del poslovnega načrta  je razdeljen na sezonski poletni del in zimsko ali tako imenovano »mrtvo sezono. V poletni sezoni je glavni vir zaslužka prihodek od skupinske obnovitvene rehabilitacije, zato bi morali storiti vse, da bodo kapacitete v vseh terminih polno zasedene. Zimski čas pa zahteva kreativnejši pristop za ustvarjanje zaslužka, zato so v načrtu predstavljene številne smernice in možnosti. V viziji pa direktor vidi dom kot najboljši za vse paraplegike in tetraplegike v Sloveniji in tudi širše. Postal naj bi mednarodno prepoznaven z vrhunsko ponudbo, z najboljšo medicinsko oskrbo, mediteransko-istrsko kulinariko in profesionalnim ter prijaznim osebjem. Skupščina je poslovni načrt potrdila in sprejela.
Ob zaključku seje so udeleženci dali nekaj pobud in postavili številna vprašanja. Odgovore so dobili iz prve roke, nato pa se je novi predsednik Skupščine Peter Robnik zahvalil prejšnji predsednici Mirjam Kanalec za njen doprinos. Vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri ustvarjanju in razvoju naše reprezentativne in prepoznavne organizacije v preteklem mandatnem obdobju, pa se je zahvali tudi predsednik Zveze Dane Kastelic in predsednici Skupščine Mirjam Kanalec in predsednici Nadzornega odbora Ivani Gornik kot majhno pozornost podelil šopek rož. Hkrati pa je ob čestitkah uspešno in plodno sodelovanje zaželel tudi novim sodelavcem. 

PROGRAM - ponovno izvoljeni predsednik Zveze Dane Kastelic