• Aktualni dogodki

Dan paraplegikov s slavnostno Skupščino

16. April 2024

Zveza paraplegikov Slovenije je Dan paraplegikov obeležila 16. aprila 2024 s slavnostno Skupščino v Domu paraplegikov v Pacugu. Osmo redno in slavnostno Skupščino je ob 55 letnici ustanovitve organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov vodil, predsednik Peter Robnik. Tokratni nagovor je posvetil uspešnemu delu in izzivih našega predsednika, Daneta Kastelica, ki že od leta 2008 vodi našo organizacijo. S svojo delavnostjo, požrtvovalnostjo in nesebično zagnanostjo, je pripomogel, da ima Zveza danes veljavo v slovenskem družbenem in političnem področju. V obsežnem nagovoru je članom Skupščine predstavil nekatere Danetove dejavnosti, ki jih prisotni še niso poznali. To, da je pred nastankom invalidnosti igral trobento pri godbi na pihala Stična, da je uspešno dokončal študij inženirja metalurgije, se kmalu po rehabilitaciji pri petindvajsetih letih aktivno vključil v delo ljubljanskega društva paraplegikov in leta 2000 postal predsednik Društva. Za tem je sprejel povabilo in delovni izziv ter v letu 2004 postal podpredsednik Zveze paraplegikov Slovenije. V nadaljevanju je orisal njegovo športno pot od aktivnega igralca košarke, trenerja do pobudnika ustanovitve mednarodne košarkarske lige. Seveda je omenil tudi pomembno vlogo in pobude, ki jo že drugi mandat, kot svetnik opravlja v Državnem svetu. Po njegovi zaslugi se je marsikateremu članu spremenila kvaliteta življenja. Bil pa je tudi eden od pobudnikov ustanovitve Evropske zveze paraplegikov ESCIF.
Člane in goste je nagovoril tudi predsednik Zveze Dane Kastelic, ki je najprej nekaj besed namenil ustanovnim članom in dodal, da je pri nas še vedno nedostopnih veliko javnih objektov. Pohvalil pa je dejavnost lokalnih društev na vseh področjih in vsem čestital ob našem prazniku.

Obsežen program dela in finančni plan za posebne socialne programe za leto 2024, je predstavila strokovna delavka Zveze Brigita Erjavec Škrbina. V programu so podrobno razčlenjeni: Skupinska obnovitvena rehabilitacija, Osebna asistenca do 30 ur, Prilagajanje grajenega okolja, Izobraževanje in kulturna dejavnost, Šport paraplegikov, Socialna vključenost, Dejavnost osebna asistenca in Finančni plan z zaključkom.
Sledila je krajša razprava in potrditev programa.

Dom paraplegikov Pacug
Poslovno poročilo Doma paraplegikov d.o.o., za leto 2023 in poslovni načrt Doma paraplegikov, d.o.o. za leto 2024, je udeležencem obrazložila direktorica doma Urša Prešeren, univ. dipl. pravnica. V poročilu je predstavila družbo s poslanstvom in vizijo ter najpomembnejše dejavnosti v letu 2023. V viziji je pripomnila, da sega onkraj običajnih meja, saj želijo postati pionir na področju inovacij v dostopnem turizmu ter skrbi za zdravje invalidov. Ne bodo pa se zadovoljili zgolj z domačim trgom, temveč si prizadevali za prepoznavnost tudi na mednarodni ravni. Ob poslanstvu je omenila, da je njihova glavna naloga ostati zanesljiv partner državi na področju dviga življenjskega standarda, zagotavljanja kakovostnega dela ter zdravstvenega varstva za paraplegike in tetraplegike. Razveseljiv pa je podatek, da družba v letu 2023 beleži dobiček v višini 12.526 €.
Poslovni načrt za leto 2024, z lepimi fotografijami bogatijo vizijo, cilje in kompleksno dejavnost doma v letošnjem letu. Koraki k realizaciji tega širokega cilja vodijo k analizi trga, prilagodljivi cenovni politiki, stalni nadgradnji storitev, nenehnem prilagajanju ponudbe in učinkovitem spremljanju analize podatkov. »Osredotočenost na dobro počutje naših gostov in njihovo zadovoljstvo, je osrednja vodilna sila našega delovanja,« je ob predstaviti dodala direktorica doma.
Po razpravi so člani skupščine poročilo in poslovno poročilo sprejeli in potrdili.

Ob Dnevu paraplegikov je naš mladinski pisatelj, član Društva paraplegikov Podravja, Igor Plohl, predstavil že šesto slikanico iz družine o Levčku Rogiju. Slikanica Lev Rogi in krila v srcu je izšla na pobudo Zveze paraplegikov Slovenije, njen predsednik Dane Kastelic pa je slikanici na pot med drugim napisal: »Naš namen je mladim bralcem predstaviti poslanstvo delovanja organizacij, ki pod svojim okriljem združujejo ljudi s poškodovano hrbtenjačo. Le kdo bi to zmogel bolje kot lev Rogi? Ponosni smo, da od samega začetka sodelujemo pri slikanicah o tem prav posebnem levu, ki za gibanje uporablja invalidski voziček. Kljub invalidnosti se z njim vsako leto sreča več tisoč slovenskih otrok. Mnogi ostanejo brez besed, ko jih Rogi očara z neverjetnimi dosežki športnikov invalidov, s prizori potovanja po tujih deželah, premagovanjem arhitekturnih ovir ali s pripovedjo o moči prijateljstva in solidarnosti. Veseli pa nas, da se je lev Rogi naučil govoriti tudi angleško in nemško. Želimo si, da bi v prihodnosti njegove zgodbe dosegle še več otroških src po vsem svetu.«
Tudi naslov slikanice ni naključen, saj naš logotip predstavlja ptička v srcu s poškodovanimi krili.
Osrednji lik, mali medvedek Maj, ki si je ob padcu s češnje poškodoval hrbtenjačo, samo leži. Ne mara vozička, noče v šolo in je čisto obupan. Na željo njegove mame ga obišče lev Rogi in ga prepriča, da se s kombijem odpeljeta v Društvo krila v srcu. Tam spozna številne junake iz živalskega sveta, ki so si prav tako poškodovali hrbtenjačo. Vsak ga je prijazno sprejel, spoznal pa je slikarje, ki slikajo z usti, čebelarje, ATV motoriste, plesalke na vozičkih, številne druge športnike in celo padalce.
Otrokom primerno napisano vsebino spremljajo številne fotografije, ki predstavljajo kompleksno dejavnost Zveze in pokrajinska društva. Igor je ob tej priložnosti predstavil tudi druge slikanice o levu Rogiju in predstavitve po vrtcih in osnovnih šolah. Ob koncu pa se je zahvali predsedniku in Zvezi za pomoč in podporo pri izdaji slikanic

Na praznovanje je Zveza povabila tudi člane, ki so na današnji dan, 16. aprila 1969 ustanovili organizacijo slovenskih paraplegikov in tetraplegikov. Organizacijo, ki je iz skromne Sekcije paraplegikov in tetraplegikov prerasla v reprezentativno in prepoznavno Zvezo paraplegikov Slovenije z devetimi pokrajinskimi društvi – Pavlo Sitar, Tineta Gorenca, Branka Rupnika, Vojka Gašperuta in Jožeta Globokarja, ki je z izbranimi besedami orisal našo 55 let dolgo pot. Seveda pa nas ob našem prazniku veže globok spomin na pobudnika, ustanovitelja ter prvega in častnega predsednika organizacije, Ivana Peršaka, podpredsednika Ivana Tajnška, tajnico Tatjano Šuštaršič, prvo urednico glasila Hedo Ivnik, Alojza Cvara in Zlatka Bernaška, ki žal, niso dočakali te visoke obletnice.
Praznik slovenskih paraplegikov v Pacugu je z lepimi pesmimi s svojega bogatega repertoarja - popestrila in obogatila operna pevka in pevka zabavne glasbe Ana Dežman. Med njimi je bila seveda tudi zimzelena Lastovka.
Predsednik Zveze Dane Kastelic je bil ob Dnevu paraplegikov tudi gost oddaje Dobro jutro.
 (Foto Robi Verbajs)