• Aktualni dogodki

Barbara Palčec – strokovna delavka pri izvajanju posebnih socialnih programov

21. Junij 2021

Univerzitetna diplomirana socialna delavka Barbara Palčec je v Zvezi paraplegikov Slovenije zadolžena za izvajanje posebnih socialnih programov – Obnovitvena rehabilitacija, Prilagajanje grajenega okolja, Izobraževalna in kulturna dejavnost, Šport, Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov, Usposabljanje invalidov za samopomoč in drugih oseb za delo z invalidi in Osebna asistenca do 30 ur. Njeno delo obsega:

  • uresničevanje ciljev Zveze paraplegikov Slovenije;
  • pridobivanje sredstev za izvajanje programov in poročanje o porabi sredstev sofinancerjem;
  • informiranje in svetovanje članom Zveze in njihovim svojcem;
  • koordinacijo in mentorstvo prostovoljcem;
  • pripravo strokovnih gradiv za potrebe programov;
  • spremljanje zakonodaje in informiranje članov o spremembah na področju invalidskega varstva;
  • sodelovanje in koordinacijo z lokalnimi društvi;
  • povezovanje in projektno sodelovanje z različnimi organizacijami in ustanovami.

Barbara se je po pripravništvu na Centru za socialno delo v Mariboru zaposlila na avstrijskem Ministrstvu za notranje zadeve - kot socialna delavka na področju dela z begunci v azilnem domu. Med drugim je delala tudi z gibalno oviranimi osebami pri katerih so bili v veliki meri vzroki invalidnosti različne nesreče. S tem si je v petletnem delu nabrala veliko novih znanj in izkušenj, zato si je želela svojo poklicno pot doma v Sloveniji nadaljevati v tej smeri. V tem času je nudila tudi  psihosocialno pomoč in podporo ljudem v paliativni oskrbi in osebam z drugimi dolgotrajnimi ali neozdravljivimi boleznimi. Ima opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva in strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delo z ljudmi jo veseli,  zato upamo in želimo, da bi se med nami dobro počutila.