• Aktualni dogodki

Šesta redna seja Skupščine Zveze ob Dnevu paraplegikov

17. April 2023

Zveza paraplegikov Slovenije je 17. aprila 2023 v Kongresni dvorani v Domu paraplegikov Pacug pripravila 6. redno sejo Skupščine Zveze s tradicionalnim strokovnim programom »Izzivi paraplegije.« Tokrat smo predstavili naš skupni projekt »Vključen svet« in PVR System - terapija za transdermalno aplikacijo CO2. S slovesno Skupščino smo obeležili tudi Dan paraplegikov, ki ga praznujemo 16. aprila.
Skupščino je vodil predsednik Peter Robnik, ki je v pozdravnem nagovoru omenil razvoj organizacije, od ustanovitve Sekcije paraplegikov in tetraplegikov 16. aprila 1969, pa do današnje reprezentativne, prepoznavne in uspešne invalidske organizacije Zveze paraplegikov Slovenije z devetim pokrajinskimi društvi. Predsedujoči se je v nagovoru spomnil ustanovnih članov, ki so bili izvoljeni v takratni enajstčlanski odbor (predsednik Ivan Peršak, podpredsednik Ivan Tanjšek, tajnica Tatjana Šušteršič, blagajničarka Pavla Sitar in člani - Zlatko Bernašek, Alojz Cvar, Vojko Gašperut, Jože Globokar, Tine Gorenc, Heda Ivnik iBranko Rupnik), ki je sekcijo vodil v najtežjem razvojnem obdobju. V nadaljevanju je spomin navezal tudi na tiste pokojne predsednike lokalnih društev Zveze, ki so v več kot desetletnem predsednikovanju na svoj način oblikovali in zaznamovali društvo, ki so ga vodili. To so bili: Ivan Pibernik iz DP ljubljanske pokrajine, Željko Geci iz DP Istre in Krasa, Matija Merklin iz DP Prekmurja in Prlekije, Srečko Brunček iz DP Podravja, Jože Berlinger iz DP jugozahodne Štajerske, Jože Radej iz DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja in Boris Lipicer iz DP severne Primorske. Omenil pa je še Janeza Hudeja iz DP jugozahodne Štajerske, ki je društvo vodil pet mandatnih obdobij in Petra Robnika iz DP Gorenjske, Jožeta Okorna iz DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter  Damjana Hovnika iz DP Koroške, ki so še aktivni predsedniki.
V nadaljevanju je strokovna delavka Zveze Mojca Mikec predstavila Program dela na področju socialnega varstva za leti 2023-2024. V programu so podrobno razčlenjeni: »Poslanstvo, Razvojna vizija s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji ter Predvidene aktivnosti v letih 2023-2024. V slednjih so dodelani vsi socialni programi – Obnovitvena rehabilitacija, Osebna asistenca do 30 ur, Prilagajanje grajenega okolja, Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov, Izobraževanje in kulturna delavnost, Šport paraplegikov in dejavnost Osebna asistenca v skladu z zakonom o osebni asistenci. Program je finančno ovrednoten, tako na državni kot na lokalni ravni.
Poslovni načrt Doma paraplegikov Pacug za leto 2023 je udeležencem Skupščine predstavila nova direktorica doma Urša Prešeren. V vsebinskem delu je omenila Vizijo, Trenutno stanje v Domu, Poletno sezono s skupinsko obnovitveno rehabilitacijo, Zimsko sezono, Trženske aktivnosti, Predvidene investicije, Finančni načrt, Cenike in načrtovane stroške s prihodki in odhodki.
V »Izzivih paraplegije« je naš skupni projekt Vključen svet, predstavila koordinatorka projekta Alenka Vidic Praprotnik. Osnovni cilj projekta je lažje vključevanje invalidov na trg dela. S projektom opozarjamo na pomanjkljivosti v sistemu trga delovne sile s ciljem doseganja dolgoročnih sprememb, ki bodo invalidom omogočale postati polnopravni član delovne sile, v gospodarstvu pa izkoristiti njihov polni karierni potencial. Ob koncu leta 2019 je bilo pri nas registriranih 12.989 brezposelnih invalidov, do konca leta 2022 pa se je število znižalo na 8.751. Da bomo ta trend nadaljevali, se je potrebno zavzeti za ustvarjanje vključujočega in dostopnega gospodarstva, ki ceni doprinos in potencial vseh posameznikov, ne glede na njihove posebnosti.
V okviru projekta Vključen svet, od marca letos potekajo aktivnosti medijske kampanje »Vsi drugačni, vsi s potenciali,« ki se bodo odvijale vse do konca maja, ko bodo javnosti predstavljeni tudi rezultati raziskave s področja zaposlovanja invalidov v Sloveniji.
Izzivi paraplegije so se zaključil s strokovnim pogovorom z Danielo Truden, ki je predstavila PVR System – terapija za transdermalno aplikacijo CO2. Periferna vaskularna rehabilitacija (PVR) je neinvazivna in neboleča aplikativna terapija, ki zdravi, zmanjša ali odstrani simptome zmanjšane prekrvavitve. Med terapijo se od tri do sedemkrat poveča arterijski pretok krvi v spodnjih okončinah, ojača se oskrba tkiv s hranili, potrebnimi za obnovo, ter tvorba novih arterijskih kapilar in mikro ožilja. Dvigne se pretok krvi, hkrati pa se izboljša tudi funkcija živčnih vlaken, kar pozitivno vpliva na rehabilitacijo, saj pomaga pri celjenju kroničnih ran, zmanjšuje občutek mrzlih nog in splošno pozitivno vpliva na počutje. Rezultat PVR terapije so dokazali na Inštitutu za klinično fiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Pri kroničnih ranah, ko je treba poiskati optimalno rešitev s sodobnimi kirurškimi postopki sodelujemo s Kliničnim oddelkom za kirurške okužbe UKC Ljubljana, kjer se tej problematiki posveča Igor Frangež dr. med.
Predsednik Zveze Dane Kastelic je ob tej priložnosti na Radiu Prvi predstavil razvoj naše organizacije in Izzive paraplegije, omenil pa tudi skupinsko obnovitveno rehabilitacijo in izvajanje osebne asistence. Člani pokrajinskih društev so se na Skupščini  zahvalili naši tajnici Darji Kos za več kot petintridesetletno delo na Zvezi.
Dan paraplegikov s slovesno Skupščino in Izzive paraplegije je popestrila priljubljena primorska pevka Anika Horvat.