• Aktualni dogodki

Čestitke Danetu Kastelicu ob izvolitvi v državni svet

25. Januar 2019

Državni svetnik Dane Kastelic

Državni svetniki so 23. januarja 2019 na 14. seji potrdili mandat novemu svetniku Danetu Kastelicu – predsedniku Zveze paraplegikov Slovenije. V Državnem svetu bo odgovoren za negospodarske dejavnosti za področje socialnega varstva in ohranjanju pravic invalidov ter drugih pomoči potrebnih ranljivih skupin. Ob izvolitvi je zadovoljstvo izrazil tudi predsednik DS Alojz Kovšca. Našega predsednika je za kandidata državnega svetnika predlagalo več invalidskih organizacij, zanj pa glasovalo 20 elektorjev.
Novi svetnik se bo zavzemal za ohranjanje in nadaljnji razvoj oziroma razumno oblikovanje socialne države, ki ji je Republika Slovenija zavezana po določilu 2. člena Ustave. Za socialne pravice različnih družbenih skupin, ki so se krčile v preteklih obdobjih, bo vlagal dodatne napore, da se povrnejo. Za mnoge namreč predstavljajo tisto socialno varnost, ki jim omogoča zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in s tem osnovno kvaliteto življenja.

Veliko delovnega uspeha želimo -
Zveza paraplegikov Slovenije