• Aktualni dogodki

Čas za ukrepanje

14. Januar 2023

Mednarodna mreža za kulturno mobilnost, On The Move, dela na študiji (Čas za ukrepanje: Time to Act: How lack of knowledge in the cultural sector creates barriers for disabled artists and audiences Kako pomanjkanje znanja v kulturnem sektorju ustvarja ovire za invalidne umetnike in občinstvo). Poteka v okviru projekta sodelovanja Europe Beyond Access, katerega namen je podpreti invalidne umetnike, da razbijejo steklene strope sodobnih gledaliških in plesnih sektorjev. Ta projekt sodelovanja sofinancira Ustvarjalna Evropa.
Da bi pridobili najbolj primerne in ustrezne informacije, jedrnat vprašalnik (angleška različica) je bil pripravljen za kulturne delavce (invalide in neinvalide), ki sodelujejo na prizoriščih ali festivalih uprizoritvenih umetnosti, npr. kot umetniški direktorji, programerji, kuratorji, generalni menedžerji, izvršni direktorji, kreativni producenti, kulturni menedžerji itd. Povratne informacije bodo dobrodošle od vseh strokovnjakov – ne glede na to, ali imajo izkušnje s programiranjem ali podporo umetnikom s posebnimi potrebami ali ne.
Vprašalnik je na voljo v angleškem, francoskem, italijanskem, švedskem, poljskem in španskem jeziku (
EnglishFrench, ItalianSwedishPolish and Spanish).; odgovor naj ne traja dlje kot 10-15 minut. Anketiranci lahko odgovorijo tudi v svojem jeziku in odgovore bo prevedel On The Move (e-poštni kontakt: mobility@on-the-move.org).
Hvala za sodelovanje