• Aktualni dogodki

»Naš korak se vrti že pol stoletja«

17. April 2019

Zbornik - Fotografije - V sloganu »Naš korak se vrti že pol stoletja,« se je ta korak zavrtel do številke 50. To je visok in častitljiv jubilej, ki smo ga ob Dnevu paraplegikov in na dan ustanovitve 16. aprila 2019, dostojno in slovesno proslavili v Domu paraplegikov Pacug.
V tem času smo resnično veliko dosegli in doživeli. S svojo enotnostjo, entuziazmom in neizmerno voljo smo iz Sekcije paraplegikov in tetraplegikov ter Društva paraplegikov prerasli v prepoznavno reprezentativno invalidsko organizacijo - Zvezo paraplegikov Slovenije z devetimi pokrajinskimi društvi. Začeli smo iz nič, danes pa imajo vsa naša društva in Zveza svoje prostore, in kombije za uspešno delovanje in uresničevanje ciljev. Imamo lep Dom v Pacugu, hišo v Pineti, hišo v Semiču in počitniške hišice v Čatežu. Vse to smo pridobili, ker smo imeli vizijo in cilje in ker smo kot napredna organizacija ves čas sledili napredku in razvoju. In seveda s sofinanciranjem FIHO. Izkoristili smo vsako priložnost in širšo javnost opozarjali na skupino invalidnih državljanov, ki imajo enake pravice in želje, da bi živeli v družbi brez predsodkov, ovir in v spoštovanju do drugačnosti. Bili smo vedno med prvimi!
Z različnimi aktivnostmi bomo celotno leto posvetili naši 50 letnici, osrednji dogodek pa smo obeležili v Pacugu. Najprej s slavnostno sejo Upravnega odbora z ustanovnimi člani in nagovorom predsednika Zveze Daneta Kastelica, nato pa še s prav tako slovesno Akademijo.
V osrednjo slovesnost nas je popeljala Zdravljica Komornega pevskega zbora Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije pod vodstvom zborovodje Matije Horvata, nato pa je voditeljski par - radijska voditeljica Petra Medved in član Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine tetraplegik Nino Batagelj, k nagovoru povabil predsednika Zveze Daneta Kastelica.
Predsednik se je dotaknil številnih pomembnih dejavnikov, ki so v petdesetih letih zaznamovali poslanstvo naše organizacije. Med drugim je omenil sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi s katerim bi prišli do kvalitetne obravnave tudi naši člani starejši od 65 let, sprejetje Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer mora biti zapisana pravica paraplegikov in tetraplegikov do obnovitvene rehabilitacije in napovedano pokojninsko reformo, kjer je treba paraplegikom in tetraplegikom zagotoviti primerne invalidske pokojnine in odpraviti diskriminacijo pri nadomestilih za telesno okvaro. Nanizal je kar nekaj izzivov, ki so s sodelovanjem pristojnih ministrstev in z dobro voljo vseh deležnikov, vsekakor rešljivi. »V razvojni strategiji slovenskega invalidskega varstva imamo paraplegiki in tetraplegiki uspešno in zgledno prakso, ki jo skupaj z devetimi lokalnimi društvi uresničujemo na državni in lokalni ravni. Smo socialno aktivni in zasledujemo načela neodvisnega življenja invalidov,« je še pripomnil Dane Kastelic.
Slavnostni govornik, predsednik vlade Marjan Šarec je že v Zborniku, ki smo ga izdali ob tej priložnostic, med drugim zapisal: »50-letnica je častitljiv jubilej, še zlasti, ko gre za organizacijo s takšnim poslanstvom, kot ga ima Zveza paraplegikov Slovenije – s poslanstvom, vrednim poklona. Človekoljubje in dobrodelnost želim izpostaviti bolj kot preostalo, kar je Zvezi v ponos. Obojega namreč današnji družbi izrazito primanjkuje, četudi nič ne stane. Celo nasprotno, posameznika, ki prepozna, da je vrednost življenja v dajanju in ne v prejemanju, neizmerno bogati. Hvala vsem, preprosto zato – ker ste. Ker s svojimi izkustvi in znanjem (u)blažite stiske. Ker opogumljate, poslušate in predvsem slišite. Ker razumete in pomagate. Ker (na)učite živeti, sprva na novo, nato polno. Ker pomagate zbuditi voljo, ker vračate optimizem, ker ohranjate pogum. Ste roka in srce. Za koga ste morda res neopazni, a za večino nikoli prezrti. Dovolite mi iskreno zahvalo za vaše delo, ki ga srčno in z zavedanjem, da smo pomoči potrebni prav vsi, nadaljujte in nikoli ne obupate. Brez dvoma  ste nujni steber družbe, tudi s svojim osveščanjem, da je vredno Živeti in ne zgolj živeti.« V nagovoru pa je ob čestitki še dodal: »Država bo tudi v bodoče morala poskrbeti za vse državljanke in državljane, vendar je le s sodelovanjem možno doseči premike naprej. Vedno moramo imeti pred seboj cilj in cilj z vaše strani je zagotovo nekaj sprememb na področju zakonodaje in predvsem koncesije. Nismo vedno zadovoljni z vsem, kar postorimo, in nismo zadovoljni s stanjem, kakršno naj bi bilo v državi, ki velja za razvito. To se najbolj vidi na področju sociale in na področju ranljivih skupin. Na področju tistih, ki jim je bilo na neki točki življenja onemogočeno, da bi delali tako, kot so delali do takrat. Samo s sodelovanjem in neomajno voljo duha lahko dosežemo velike spremembe. In verjamem, da jih bomo.«

Na slovesnosti smo se spomnili vseh, ki so z velikim odrekanjem soustvarjali našo organizacijo, pa žal, niso dočakali in doživeli uresničitev svojih idej. Zato pa smo našim članom, zunanjim sodelavcem in institucijam podelili zaslužena priznanja.
Najvišje priznanje – Častni član Zveze je prejel Jože Okoren, ki je bil vpet v delo Zveze predvsem na organizacijskem športnem področju.
Prejemniki zlatih plaket: Draga Lapornik, Franc Pinter, Slavko Bračič, Boris Lipicer, Julijana Kralj, Peter Robnik, Janez Češnovar, Matjaž Planinc, Darja Kos, prim. Rajmond Šavrin, Franc Hočevar in URI-SOČA.
Prejemniki srebrnih plaket: Janez Hudej, Gregor Gračner, Tatjana Podlogar, Pavla Obreza, Thermana Laško, ZZZS, FIHO in NSIOS.
Prejemniki bronastih plaket: Mirjam Kanalec, Darinka Slanovec, Metod Zakotnik, Borut Sever, Alfred Lasetzky, Janez Trdina – posmrtno, Zdenka Vesel, Hema Krivonog, Minka Žiberna, Zlata Anžin, Občina Piran in MDDSZ.

Prejemniki pisnih priznanj: Boris Šter, Jože Berčon, David Razboršek, Milan Zlobko, Brane Pagon, Tomaž Demšar, Petra Grabner, Andrej Sever, Boštjan Noč in Čebelarska zveza Slovenije. Priznanja bomo podelili na vseslovenskem srečanju članov v juniju. Po podelitvi se je v imenu vseh prejemnikov odličij zahvalil Jože Okoren in poudaril, da so za ta priznanja zaslužni tudi njihovi svojci. Brez njih tudi organizacija ne bi dosegla teh vidnih rezultatov.
Ob zaključku slovesnosti pa so: predsednik Vlade RS Marjan Šarec, predsednik zveze Dane Kastelic in ustanovni član organizacije, tetraplegik Jože Globokar, na dvorišču Doma paraplegikov Pacug posadili rdečo vrtnico, kot opomin na najtežje poškodovane tetraplegike zaradi skoka na glavo v vodo. Številni udeleženci so si lahko ogledali tudi razstavo fotografij o dejavnosti organizacije in skupinsko razstavo izbranih del vse bolj uveljavljenih slikark in slikarjev naše Likovne sekcije. Praznovanje pa so s svojim obiskom počastili: ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, poslanci Državnega zbora RS, svetniki Državnega sveta RS in državni sekretarji, župana obalnih občin, predstavniki institucij, invalidskih in humanitarnih organizacij v RS ter nekateri predstavniki Zvez paraplegikov nekdanjih republik skupne države. Drugi so se nas spomnili s čestitkami. Z nami so bili trije ustanovni člani: Pavla Sitar, Jože Globokar, Vojko Gašperut.
V sproščenem druženju je vse navzoče razveseljevala mlada koroška pevka Ditka Čepin ob spremljavi svojega očeta Gorazda.
Udeleženci proslave pa so prejeli tudi skromno darilce – prve kozarčke medu, ki so ga čebelarji paraplegiki in tetraplegiki natočili v lanskem poletju v učnem čebelnjaku in Bilten ob 50 letnici, ki ga je financiral TIK d.o.o. Kobarid.

Nagovor predsednika Zveze - Video