Posebni socialni programi

Preverite, katera področja pokrivamo

 

Obnovitvena rehabilitacija

Vsakoletna obnovitvena rehabilitacija predstavlja eno največjih dobrin, ki nam jih nudi družba. Koristi te oblike preventivnega zdravljenja in ohranjevanja zdravja so velike. Utrdimo si svoje psihofizične zmogljivosti, naše telo pa postane veliko bolj odporno proti različnim obolenjem. 
Več

 

Prilagajanje grajenega okolja

Grajeno okolje, ki vsebuje vse notranje in zunanje prostore, kjer se pojavlja človek kot uporabnik, je bilo v preteklosti v skladu z ustaljeno prakso oblikovano in grajeno tako, da so bile potrebe gibalno oviranih ljudi zelo slabo, največkrat pa sploh neupoštevane.
Več
 

Izobraževalna in kulturna dejavnost

»Umetnost je čudovita vrednota življenja. Kdor se ji preda,« pravi francoski pisatelj Paul Jean, »je varen pred viharji našega notranjega in zunanjega sveta.«
Več

 

Šport

Pri paraplegikih in tetraplegikih je športna aktivnost pri pridobivanju in ohranjevanju zdravja izredno pomembna. 
Več

 

Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov 

Namen programa je opolnomočenje paraplegikov in tetraplegikov in njihovih svojcev, večja socialna vključenost, razbremenitev uporabnikove družine in njegove socialne mreže.
Več

 

Usposabljanje invalidov za samopomoč in drugih oseb za delo z invalidi

V tem sklopu programa nudimo strokovno in peer to peer svetovanje ter podporo pri soočanju z invalidnostjo po vrnitvi v domače okolje: pomoč za samostojno aktivno življenje članov po vrnitvi v domače okolje, pomoč pri izboljševanju kakovosti življenja,...
Več

 

Osebna asistenca do 30 ur

Namen programa je omogočiti vključeni osebi samostojno in neodvisno življenje v domačem okolju.
Več