NSIOS

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije je članica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).

V ta svet je vključenih 24 slovenskih nacionalnih invalidskih organizacij, ki pri državnih in vladnih telesih skupaj zastopajo interese svojih članov. Sedemnajst od njih ima reprezentativnost za določeno združenje invalidov.

Članice NSIOS-a so:

 • Zveza paraplegikov Slovenije
 • Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
 • Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
 • Združenje multiple skleroze Slovenije
 • Zveza delovnih invalidov Slovenije
 • Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
 • Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
 • Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
 • Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941 -1945
 • Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije- Sožitje
 • Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite
 • Združenje invalidov - Forum Slovenije
 • Društvo distrofikov Slovenije
 • Društvo laringektomiranih Slovenije
 • Društvo revmatikov Slovenije
 • Društvo študentov invalidov Slovenije
 • Društvo paralitikov Slovenije
 • Društvo VIZIJA
 • Društvo VITA - za pomoč po nezgodni poškodbi glave
 • Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen
 • Društvo gluhoslepih Slovenije "DLAN"
 • Kulturno prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj
 • Sklad Sliva
 • Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991
 • Društvo amputirancev Slovenije