• Aktualni dogodki

Predvolilno srečanje kandidatov na volitvah z invalidskim gibanjem

15. Maj 2019

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije že po tradiciji pred vsakimi volitvami pripravi srečanji s kandidati in predstavniki invalidskih organizacij. Tokratno srečanje je s kandidati za evropske poslance potekalo 15. maja 2019 v kongresni dvorani Koloseja v Ljubljani. To je bila tudi priložnost, kjer so se kandidati lahko iz prve roke seznanili s problematiko invalidov in z njihovimi pričakovanji glede sistemskega urejanja invalidskega varstva na ravni EU.
Na srečanju so predstavniki invalidskih organizacij kandidate opomnili, da sodobno invalidsko varstvo izhaja iz človekovih pravic posameznika in da moderna doktrina stremi k vključevanju v družbo, socialni aktivaciji, dostopnosti in dostojanstvu. Zato je bil vstop Slovenije v EU izredno dobrodošel, ker je te procese pospešil.
Kljub napredku se osebe z invalidnostmi in drugimi oblikami oviranosti v Sloveniji in celi EU še vedno soočajo s sistemskimi ovirami, revščina je endemična, stopnja zaposlenosti prenizka, dostopnost, zlasti informacijska in komunikacijka se razvija prepočasi, prav tako dostopnost javnega transporta. V Sloveniji in drugod tudi šolstvo in družba kot celota še ne dovolj vključujoča in tolerantna.
Na tem predvolilnem srečanju smo od kandidatov želeli dobiti zavezo, da se bodo v primeru izvolitve aktivno zavzemali za reševanje invalidske problematike, predvsem pa za glave točke manifesta, ki ga je 6. decembra 2017 sprejel 4. Evropski parlament oseb z invalidnostmi v Bruslju. Omenil jih predsednih NSIOS Borut Sever:
·   polno dostopne in vključujoče Evropske volitve, kjer bodo lahko vsi invalidi realizirali svojo pravico voliti in biti voljen;
·   celovito Evropsko strategijo invalidnosti 2020-2030 podprto s primernimi viri in zasnovano tako, da uveljavlja in nadzira izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov;
·   Evropsko financiranje za zagotavljanje enakih možnosti in nediskriminacije;
·   EU Steber socialnih pravic, ki bo izboljšal življenjske pogoje oseb z invalidnostmi in njihovih družin v družbi.
·   Evropo, ki je dostopna za osebe z invalidnostmi in drugimi oblikami oviranosti.
·   Evropo človekovih pravic s sprejetjem celovite antidiskriminacijske zakonodaje na ravni EU.
Našim predstavitvam in vprašanjem so prisluhnili: Bojana Cvahte (SMC), Irena Joveva (LMŠ), Iva Dimic (NSi), naš predstavnik Davorin Kopše (SDS), Norma Korošec (DOM), Tanja Fajon (SD), Violeta Tomič in Lovro Centrih (Levica), Igor Šoltes (DeSUS) in Andrej Rajh (SAB).

Tri pomembna vprašanja so jim v imenu predstavnikov invalidskih organizacij postavili: glavni tajnik NSIOS Goran Kustura – »Kako države EU spodbuditi k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov«, predsednik Zveze paraplegikov Dane Kastelic – »Realizacija in enotnost Akta o dostopnosti« in podpredsednik FIHO Ivo Jakovljevič – »Financiranje posebnih socialnih programov.« Seveda smo dobili vrsto pozitivnih odgovorov, upamo pa, da jih bodo kandidati, če bodo izvoljeni, tudi udejanili. Po besedah Boruta Severja je pomembno, da so kandidati začutili in spoznali s kakšnimi težavami se srečuje več kot 170.000 invalidov v Sloveiji in da smo med kandidati dobili, ne samo sogovornike, ampak tudi zagovornike. Srečanje je povezoval sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije  Matjaž Juhart, vse prisotne pa je nagovoril tudi evropski poslanec Lojze Peterle.