• Aktualni dogodki

Povabilo k sodelovanju v Nadzornem svetu gospodarske družbe Dom paraplegikov Pacug, d.o.o.

16. Maj 2019

Na podlagi odločitve Upravnega odbora Zveze paraplegikov Slovenije pozivamo vse zainteresirane članice in člane, ki so pripravljeni konstruktivno sodelovati pri opravljanju funkcije nadzornika po ZGD-1, da svojo vlogo za sodelovanje pošljejo na e-mail Zveze paraplegikov Slovenije info@zveza-paraplegikov.si  do 23. maja 2019 do 15. ure. V skladu z dopolnjenim aktom o ustanovitvi družbe je treba trenutni dvočlanski Nadzorni svet Doma paraplegikov Pacug d.o.o. (NS) dopolniti še s tremi člani za obdobje do 23. novembra 2021.
Vloga naj vsebuje soglasje h kandidaturi in kratko predstavitev ter pogled dela v NS. Zaželeno je poznavanje delovanja gospodarske družbe.
Vsi kandidati se bodo predstavili na skupščini Zveze paraplegikov Slovenije 4. junija 2019 v Pacugu, ki bo imenovala tri člane NS za obdobje do 23. novembra 2021.
Upravni odbor Zveze paraplegikov Slovenije