Dom paraplegikov Pineta

 

Slovenski paraplegiki in tetraplegiki imamo na lepi obmorski lokaciji svoj dom za letovanja. Konfiguracija naravnega mediteranskega okolja omogoča veliko možnosti gibalno oviranim invalidom pri dostopu do plaže in morja ter sprehodih po razvejanih poteh vse do mesta Novigrad.

Stara dvoetažna hiša z več bivalnimi prostori in opuščenim gostinskim delom ter dvema terasama je bila kupljena leta 1987 v precej slabem stanju in v naslednjem letu adaptirana v okviru razpoložljivih možnosti. Nakup je bil vsekakor dobra naložba zaradi izjemnega zanimanja članic in članov Zveze ter njihovih svojcev v vseh nadaljnjih letih priljubljenih letovanj. Posamezne skupine do 22 gostov v desetdnevnih terminih zasedejo dom v poletnem času do zadnjega kotička.

V viharnih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil objekt nekaj časa okupiran in tudi poškodovan s strani hrvaške vojske, kot center področja za nastanitev vojnih beguncev.

S pojavom novih držav Slovenije in Hrvaške se je počasi privadilo tudi na nove razmere gospodarjenja z objektom, ki zahteva stalna vlaganja. Kljub temu pa ostaja star istrski objekt, ki je v svoji daljni zgodovini služil pretežno kot gospodarsko kmetijski objekt.

Nameni in ideje o temeljiti prenovi in povečavi objekta pa se hitro razblinijo zaradi omejenih prostorskih pogojev na izjemno aktualni lokaciji. Lastniška gradbena parcela v velikosti 876 m2 žal ne omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja za nadomestni objekt v obstoječi velikosti. V najnovejšem prostorskem načrtu mesta Novigrad je lokacija našega doma, ki je sicer na urbanistično varni oddaljenosti več kot 100 m od obale, posebej opredeljena v okviru površin za turistično dejavnost. Realno pa so možne le notranje adaptacije v okviru obstoječega gabarita objekta.

V tem smislu si Zveza paraplegikov Slovenije prizadeva, da bi za vsako sezono uredila kakšno izboljšavo in primerno vzdrževala dom, ki dobiva novo urbanizirano okolje zaradi intenzivne gradnje turističnih bungalovov v neposredni bližini. Kratkoročni načrti predvidevajo adaptacijo opuščenega gostinskega dela v bivalne prostore za goste tetraplegike ter oddajo zahodne terase v najem za mobilni sezonski gostinski objekt, kar bi obogatilo ponudbo ter zagotovilo vsaj del nujnih namenskih sredstev za obnove in vzdrževanja.

Vsekakor bo dom ostal na voljo slovenskim paraplegikom in tetraplegikom kot priljubljeno mesto za letovanja in morska doživetja.