<

SPREJEM OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV

datum: 30.11.2018

Sprejem ob mednarodnem dnevu invalidovFOTOGRAFIJE - V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju so ob Mednarodnem dnevu invalidov 3. decembra - predsednik RS Borut Pahor, predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan in predsednik Vlade RS Marjan Šarec, 30. novembra 2018 pripravili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij Slovenije. Nagovor predsednika RS Boruta PahorjaV letošnjem letu invalide povezuje slogan – »Skupaj gremo naprej,«ki obeležuje enotnost in slogo v delovanju vseh življenjsko družbenih procesih, v sodelovanju z ljudmi, institucijami in skupaj z državo.
Nagovor predsednika Sveta invalidov RS Daneta KastelicaPredsednik Borut Pahor je ob tej priložnosti povedal, da letos mineva deset let od pristopa naše države k Konvenciji o pravicah invalidov in da bo država sledila glavnemu sporočilu konvencije kjer naj se o invalidih nič ne odloča brez invalidov in da se temu posveča na vseh ravneh oblasti dolžna skrbnost.
Visoki gostjeV nadaljevanju se je predsednik Pahor zahvalil predsedniku Sveta za invalide RS Danetu Kastelicu za pobudo o srečanju pred sprejemom, kjer so se predstavniki sveta s predsednikom posvetovalnih o aktualnih zadevah. Taka kratka posvetovanja naj bi postala tradicionalna. Sprejeli so nas trije presednikiPredsednik je predlagal tudi srečanje na začetku leta, kjer naj bi razpravljali o relavantnih vprašanjih, ki zadevajo naše interese, skrbi in pričakovanja, prisotni pa naj bi bili tudi predstavniki vlade. Omenil je še, da se v prihodnjem letu pripravlja zakon, ki bo zahteval veliko skupnega napora in sodelovanja. Ob zaključku je omenil še željo, da bi imeli vsi enake možnost, kar je tudi cilj vseh in se v imenu vseh treh zahvalil za sodelovanje.
Predsednik Sveta za invalide RS Dane Kastelic je v obsežnem in tudi kritičnem nagovoru pripomnil, da slovenske invalide obkroža veliko predpisov in deklarativnega balasta, medtem ko invalidi v invalidskih organizacijah postajamo resno zaskrbljeni, ker se sredstva namenjena socialnovarstvenim programom zmanjšujejo. Veliko predstavnikov invalidskih organizacijPo podatkih Statističnega urada RS se razmere na tem področju namreč slabšajo. Še  leta  2000 je bil delež izdatkov za socialno zaščito in invalidnost v BDP 2,1 %, leta 2016 pa je ta zaščita upadla na 1,2 % BDP. Ravno tako se kaže upad v strukturi deležev za socialno zaščito po vrstah, kjer je strukturni delež za invalidnost leta 2000 znašal 9%, leta 2016 pa le še 5,3 %. Tudi na podlagi teh dejstev ugotavljamo, da je med invalidi visoka stopnja revščine in socialne izključenosti. Ob teh podatkih je bil presenečen tudi predsednik Borut Pahor.
Sekstet kljunastih flavtNemudoma je treba dvigniti tudi invalidnine, dodatek za pomoč in postrežbo in druge prejemke, ki se že nekaj let ne usklajujejo niti z rastjo življenjskih stroškov.
Zmanjšuje se obsega financiranja posebnih socialnih programov invalidskih organizacij, s katerimi se uresničujejo človekove pravice invalidov. Po drugi strani pa država vedno več obveznosti prelaga na invalidske organizacije, hkrati pa ne zagotavlja dodatnih sredstev. Zato je treba v najkrajšem času zagotoviti stabilno in trajnostno financiranje posebnih socialnih programov invalidskih organizacij, preko Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij. Slednja se je dvajset let skupaj z državo in civilno družbo gradila in oblikovala za izboljšanje socialnega položaja ranljivih skupin državljanov.Trobilni kvintet Ves ta čas so jo izmenično uspešno vodili predstavniki uporabnikov, en mandat predstavnik humanitarnih organizacij, drugi mandat predstavnik invalidov in vse odločitve so se sprejemale s konsenzom in visoko stopnjo soglasja. V lanskem letu je nam iz neznanih vzrokov vodenje fundacije prevzel predstavnik, ki ga v svet fundacije imenuje Vlada in dolgoletno medsebojno zaupanje med invalidskimi in humanitarnimi predstavniki v svetu fundacije se je pričelo krhati. Posledice poznamo, nestabilno delovanje sveta, preglasovanja in posledično tudi likvidnostne težave fundacije.Pogovor po sprejemu In vse to bomo v obdobju konjukture gospodarstva občutili invalidi, invalidske in humanitarne organizacije, saj se bodo razpisana sredstva za posebne socialne programe za leto 2019 znižale za skoraj deset odstotkov. Več preberite v prilogi.
Tradicionalno srečanje predstavnikov invalidskih organizacij je popestril sekstet kljunastih flavt Konzervatorija za glasbo in balet in Trobilni kvintet policijskega orkestra

Nagovor predsednika Sveta za invalide RS
Video - Pogovor s predsednikom Sveta za invalide RS Danetom Kastelicem 

 
< nazaj na prejšnjo vsebino