POGOSTA KRŠITEV ODLOKA O PARKIRANJU

datum: 12.04.2018

Parkirni prostor za voznike s parkirnimi kartami za invalideIz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. so nas obvestili, da vse več voznikov invalidov na PARKIRIŠČIH, KI SO PLAČLJIVA, nima označenega prihoda o dveurnim brezplačnim parkiranjem. S tem kršijo Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana.
Na urejenih javnih parkirnih prostorih, na in ob vozišču, na katerih se plačuje parkirnina, lahko invalidi s parkirno karto in z označenim časom prihoda, brezplačno parkirajo NAJVEČ 2 URI. Če parkirajo več kot 2 uri ali v parkirnih hišah so dožni plačati parkirnino veljavno z odlokom. Globa za prekršek je 40 €.

ODLOK - 22. člen

 < nazaj na prejšnjo vsebino