POSVET O VKLJUČEVANJU PARAPLEGIKOV V ČEBELARSTVO

datum: 28.02.2018

Delovna skupina, ki je zadolžena za postavitev učnega čebelnjakaČebelarska zveza in Zveza paraplegikov Slovenije sta 28. februarja 2018 v prostorih ZPS pripravili posvet delovne skupine za lažje vključevanje invalidov na vozičkih in tudi drugih invalidov v čebelarstvo. V skupini, ki jo sestavljajo predstavniki obeh zvez, čebelarji paraplegiki in tetraplegiki, dva arhitekta in pobudnik združevanja čebelarjev na invalidskih vozičkih ing. Andrej Sever, so govorili o postavitvi učnega čebelnjaka in osnutku Priročnika za usposabljanje invalidov v čebelarstvu.
Skica slovenskega učnega ćebelnjakaOsnutek načrta je v sodelovanju z našim arhitektom Matjažem Planincem pripravil arhitekt prof. Borut Juvanec, predvideva pa postavitev pravega slovenskega čebelnjaka z opečnato kritino, ki je svetovna posebnost. Čebelnjak je namreč v konstrukciji prilagojen današnjim sodobnim razmeram v kompoziciji pa značilnostim pravega slovenskega čebelnjaka, ki nosi izrazit pečata strogega reda. Meril bo 382 krat 312 cm.
Naši čebelarjiNaši izkušeni čebelarji na invalidskih vozičkih so ob razgrnitvi in dopolnitvi načrta dali številne pripombe in predloge, ki jih bosta arhitekta upoštevala v končni verziji načrta. Med drugim so pripomnili, da je zaradi čebelarjenja na invalidskih vozičkih nekoliko premajhen. StrokaOb tem je predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč odločno poudaril, da mora učni čebelnjak ustrezati standardom, ki sta jih v načrtih predvidela arhitekta in funkcionalnosti, za katere jamči Zveza paraplegikov Slovenije.
K učnemu čebelnjaku sodi tudi točilnica, ki v načrtu ni predvidena. Ta pa seveda zahteva tudi velika dodatna denarna sredstva in bo ostala kot nadgradnja celotnega projekta.
Skupina se je posvetila tudi predstavitvi osnutka Priročnika za usposabljanje invalidov v čebelarstvo. Aleš Bozovičar, iz javne svetovalne službe pri ČZS, ki je vodil posvet, je predstavil kazalo priročnika, izšel pa naj bi v letošnji jeseni.

 < nazaj na prejšnjo vsebino